Weg in de nacht

Nederland is een land in beweging en wordt met de beste haveninfrastructuur ter wereld gezien als een belangrijk transport- en distributieland binnen Europa. Nederland onderkent het Europese streven naar het belang van investeringen in infrastructuur en mobiliteit om de economie te versterken. Met de kwaliteit van het wegennet viel Nederland in 2013 net buiten de wereldwijde top-10 op een 11e plaats vlak achter Duitsland en Frankrijk. We kennen een verkeersinfrastructuur van goede kwaliteit. Hoe de infrastructuur wordt onderhouden zegt veel over onze cultuur. Alles moet zo snel mogelijk en moet zo min mogelijk hinderen, want tijd is kostbaar. Werkzaamheden worden daarom zo goed mogelijk gepland en aangegeven. Maar toch zitten de werkzaamheden ons – figuurlijk - in de weg en kosten ons tijd. Bouwbedrijven proberen zich op allerlei manieren te excuseren en bedenken oplossingen voor de problematiek. Maar verkeershinder kost economisch veel geld. Daarom moeten bouwbedrijven voor werkzaamheden het betreffende onderdeel afkopen met een vergunning. Wanneer het bijvoorbeeld om een druk bereden rijstrook gaat, kost dit een bouwbedrijf erg veel geld. Een van de voornaamste oplossingen is dan de werkzaamheden te verplaatsen naar de nacht. ‘s Nachts wanneer de meesten van ons er geen last van hebben en dus ook de vergunning betaalbaar is. Door het werk ’s nachts uit te voeren worden de nachtwerkzaamheden en dus ook de nachtwerkers voor de meeste burgers onzichtbaar. Terwijl de meeste mensen ’s avonds de lakens over zich heen trekken, maken zij zich op voor dit essentiële werk.

Joppe Put, Den Haag, juni 2014

Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 01
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 11
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 05
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 03
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 02
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 04
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 06
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 08
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 07
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 09
Construction work Night, Nachtwerk, Joppe Put 10